Industriarbetsgivarna - Massa och papper

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Regleringen gällande föräldraledighet gäller fortfarande för Unionens medlemmar.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
För avtalsparterna till allmänna anställningsvillkor för massa- och pappersindustrin.

Handledning, rekommendationer

Den partsgemensamma handledningen har tagits fram av parterna inom Industrin.
Kollektivavtal för: 
Industri & Teknik

Avtalsperioden 2017-2020

Unionen har tillsammans med Facken inom industrin tecknat ett nytt treårigt avtal för industrin där ditt avtalsområde ingår.

Avtalet ger 2 procents löneökningar per år, från den 1 april 2017 och det har ett totalt avtalsvärde på 6,5 procent. Avsättningen till flexpension blir för 2017 0,2 procent och 0,3 procent år 2019, alltså totalt 0,5 procent.

Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna sker nya avsättningar för att öka medlemmarnas flexpension.

Mer information finns i  Avtalsnytt 2017.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet sträcker sig från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i "Allmänna anställningsvillkor 2017-2020".
Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

Reglering av föräldraledighet

Skrivningen kring reglering av föräldraledighet gäller fortfarande för Unionens medlemmar, dvs den skrivning som fanns i 2013 års avtal i dåvarande § 11. Se dokumentet ovan.

I 2016 års avtalstryck finns inte denna skrivning medtagen pga en förändring av regleringen  på Pappers område. Eftersom avtalet är gemensamt med Pappers togs texten bort trots att den gäller fortsättningsvis för Unionens medlemmar.

(Uppdaterat 2018-02-09)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej