IDEA

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Övrigt

Att tänka på innan du träffar en överenskommelse om så kallad målstyrd arbetstid med din arbetsgivare.
Kollektivavtal för: 
Organisationer & Föreningar

Nu är det nya avtalet klart

Unionen är överens med arbetsgivarna IDEA om ett nytt treårigt avtal som gäller perioden 2017-04-01 – 2020-03-31.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,4 procent avsätts till systemet för flexpension.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 2017, 2,0 % 2018 och 2,1 % 2019.

Den lägsta löneökningen som en heltidsanställd tjänsteman ska erhålla (individgarantin) är 210 kr/mån för 2017, 210 kr/mån för 2018 och 210 kr/mån för 2019.

Flexpension

Systemet för flexpension införs med första avsättning 2018 på 0,2 procent och ytterligare 0,2 procent 2019 och regler för nedgång i tid motsvarande dem som gäller inom Almega införs.

Parterna är också överens om att fortsätta utbyggnaden av flexpension, dock högst till 2 procent. Mer om flexpension finns på Unionens webbsida. (https://www.unionen.se/rad-och-stod/flexpension)

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen" som inom kort kommer i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-07-07)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej