IDEA

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Organisationer & Föreningar

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2019 (PDF 368kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det sista året (2019-04-01 - 2020-03-31) i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2018 (PDF 270kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 204kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.
Information om att från och med den 1 januari 2019 ändras både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffas. I stället införs en annan karens som ska vara mer lika för alla. I cirkuläret kan du läsa om förändringen.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Arbetsmiljöavtal (PDF 48kb)
Utvecklingsavtal (PDF 252kb)

Övrigt

Att tänka på innan du träffar en överenskommelse om så kallad målstyrd arbetstid med din arbetsgivare.

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

 

Avtalsnytt 2018

Nu finns Avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet gäller från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,4 procent avsätts till systemet för flexpension.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 2017, 2,0 % 2018 och 2,1 % 2019.

Den lägsta löneökningen som en heltidsanställd tjänsteman ska erhålla (individgarantin) är 210 kr/mån för 2017, 210 kr/mån för 2018 och 210 kr/mån för 2019.

Flexpension

Systemet för flexpension införs med första avsättning 2018 på 0,2 procent och ytterligare 0,2 procent 2019 och regler för nedgång i tid motsvarande dem som gäller inom Almega införs.

Parterna är också överens om att fortsätta utbyggnaden av flexpension, dock högst till 2 procent. Mer om flexpension finns på Unionens webbsida. (https://www.unionen.se/rad-och-stod/flexpension)

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". 

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2019-01-28)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?