Gröna arbetsgivare- tidigare SLA - Virkesmätningsarbete

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Industri & Teknik

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2018 (PDF 300kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 112kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Övriga gällande avtal

Beredskapsavtal (PDF 30kb)
Utvecklingsavtal (PDF 90kb)

Handledning, rekommendationer

Den partsgemensamma handledningen har tagits fram av parterna inom Industrin.
En handledning från Facken inom industrin för förtroendevalda och ombudsmän

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet sträcker sig från den 1 maj 2017 till den 31 mars 2020.

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser för löneökningar: 1.83 procent per 2017-05-01, 2.0 procent per 2018-04-01 och 2.0 procent per 2019-04-01.

Att löneökningen det första året är 1,83 % beror på att avtalet är på 35 månader och att den första avtalsperioden är 11 månader.

Avsättningarna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension) kommer utökas under avtalsperioden.

Avsättningen är sedan tidigare 0,7 procent och tillförs ytterligare avsättningar med 0,2 procent 2017 och 0,3 procent 2019.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Unionen och GS-facket har gemensamt tecknat avtal för SLA Virkesmätning.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2018-05-24)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?