Gröna arbetsgivare – SLA Lantbrukstjänstemän

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Organisationer & Föreningar

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Nytt partsgemensamt material - Steg till jämställda löner - En vägledning i arbetet med lönekartläggning , en analys av löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män

 

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundets (SLF) förbundsstämma och Unionens kongress  har röstat för ett samgående mellan de båda förbunden. Det innebär att medlemmar i SLF från och med den 1 juni 2019, övergår i ett medlemskap i Unionen.

 

Uppdaterat 2019-10-07

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?