Gröna arbetsgivare – SLA Lantbrukstjänstemän

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal i bransch:
Organisationer & Föreningar

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Nyhet

Ett  förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd har tecknas.

Nytt partsgemensamt material - Steg till jämställda löner - En vägledning i arbetet med lönekartläggning , en analys av löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män

 

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundets (SLF) förbundsstämma och Unionens kongress  har röstat för ett samgående mellan de båda förbunden. Det innebär att medlemmar i SLF från och med den 1 juni 2019, övergår i ett medlemskap i Unionen.

 

Uppdaterat 2020-03-20

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?