FASTIGO

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Bygg & Fastighet

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2019
PDF 366kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det sista året (2019-04-01 - 2020-03-31) i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2018
PDF 285kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017
PDF 262kb
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.
Information om att från och med den 1 januari 2019 ändras både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffas. I stället införs en annan karens som ska vara mer lika för alla. I cirkuläret kan du läsa om förändringen.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Arbetstidsavtalet
PDF 340kb
Samverkansavtal samt Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling.
Avtalen är en bilaga till Samverkansavtalet Fastigo-PTK.
Beredskapsavtal
PDF 26kb
Trygghetsavtal
PDF 145kb
Trygghetsavtalet reviderades 2017-03-17. Med de ändringar som skett gäller avtalet fr.o.m. 2017-04-01.
Reseavtal
PDF 187kb
Fastigos rekommendationsavtal giltigt från 2002-01-01 med uppdatering 2018-01-01
Arbetslivskonto frågor och svar

Här besvarar vi några frågor som uppstår kring arbetslivskontot. Vi har försökt sammanfatta dem under några olika rubriker, även om vissa frågor berör flera områden.

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken. Redigerat cirkulär har ersätt en tidigare version. Avtalstext i tryck under redigering

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtalsperioden 2017-2020

Löneavtalet gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2020.
Allmänna villkorsavtalet gäller från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

Sedan 2016 finns ett treårigt sifferlöst processlöneavtal som gäller till och med 2019-03-31, detta avtal förlänger parterna till 2020-03-31.

Lägsta lön efter lönerevision räknas upp med 2,0 % respektive år till 18830 kr för 2017, 19205 kr för 2018 och 19590 kr för 2019.

Några exempel ur ändringar i allmänna villkor:

  • Avsättningen till flexpension utökas med 0,2 procent från och med 2017-04-01, det vill säga totalt 0,9 procent och med ytterligare avsättning med 0,3 procent från och med 2019-04-01

  • Förlängd uppsägningstid vid egen uppsägning efter 4 års anställningstid. Då blir uppsägningstiden 3 månader. Regeln börjar gälla 1 juli 2017.

  • Ny text i arbetstidsavtalet införs som avser en dialog om förväntningar på tillgänglighet ur ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv.

Studentmedarbetareavtal
Avtalet ger studerande på universitets- och högskolenivå möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet parallellt med studierna

Flexpension
Frågor och svar om flexpension hittar du på: www.unionen.se/rad-och-stod/flexpension

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". 
Nu finns även Unionens tolkningar till tjänstemannaavtalen.

(Uppdaterad 2019-03-12)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?