Arpi Aviation AS - supplement Kabin inom Svenska Flygbranschen

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2017
PDF 234kb
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Nytt avtal för kabinanställda

Unionen och Svenska Flygbranschen har fredagen den 19 maj 2017 träffat ett nytt treårigt avtal för kabinpersonal anställda i Sverige.

Efter tre och en halv månads förhandlingar lyckades inte parterna komma överens om för Unionen viktiga avtalskrav, och Medlingsinstitutet kopplades in.

Unionen har nu beslutat att godta medlarnas slutgiltiga bud. Avtalet innebär en prolongering av branschavtal samt företagsbilagor med en höjning av löner och avsättning till flexpension i enlighet med nivåerna på övriga avtalsområden.

Mer detaljerad information om avtalet finns i Avtalsnytt 2017.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Avtalet gäller för medlemmar anställda som kabinpersonal verksamma inom följande avtalsområde/företag: Amapola Flyg AB, Nova Airlines, TUIfly Nordic, Malmö Aviation, Thomas Cook, Norwegian Air Shuttle, SAS C/A, Primera Air, Svenska Flygbranschen - Lokalflyg, Global Employer Company och Arpi Aviation AS

Flexpension
Tjänsteman kan ansöka om rätt till flexpension från och med den månad tjänstemannen fyller 62 år.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla för Svenska Flygbranschen från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020 ". 
Nu finns även Unionens tolkningar till Tjänstemannaavtalen i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterad 2017-10-25)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?