Arpi Aviation AS - supplement Kabin inom Svenska Flygbranschen

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Avtal 2016-2017

Det nya avtalet på avtalsområdet följer märket satt inom industrin med ett värde på 2,2 % på 1 år. Varav 2,0 % är utrymmet för löneökningarna och 0,2 % till mer tjänstepension via ökade avsättningar i systemet för flexpension (tidigare delpension). 
 
Det är ett bra avtal i samma årstakt som det nu utgående avtalet där vi säkerställer att ingen nedväxling av lönetakten behövde göras samt befäster och utökar avsättningarna till tjänstepensionen.

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Avtalet gäller för medlemmar anställda som kabinpersonal verksamma inom följande avtalsområde/företag: Amapola Flyg AB, Nova Airlines, TUIfly Nordic, Malmö Aviation, Thomas Cook, Norwegian Air Shuttle, SAS C/A, Primera Air, Svenska Flygbranschen - Lokalflyg, Global Employer Company och Arpi Aviation AS

Flexpension
Tjänsteman kan ansöka om rätt till flexpension från och med den månad tjänstemannen fyller 62 år.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla för Svenska Flygbranschen från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterad 2016-12-06)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej