Arbetsgivarföreningen KFO - Tjänsteföretag

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
Organisationer & Föreningar

Nu är det nya avtalet klart

Unionen är överens med arbetsgivarna KFO om ett nytt treårigt avtal för område Tjänsteföretag som gäller perioden 2017-04-01 – 2020-03-31.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,4 % 1 april 2017, 2,0 % 1 april 2018 och 1,6 % 1 april 2019. Avtalet har en förstärkt löneprocess genom en åtgärdsgaranti för medarbetare som under enstaka år får noll eller en ringa löneökning på grund av icke uppfyllda uppsatta mål. För att förstärka processen finns det krav på att årliga utvecklings- och lönesamtal genomförs samt dokumenteras.

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och 2019 avsätts 0,5 procent i systemet för flexpension (deltidspension). Läs mer om flexpension på Unionens webbsida.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen" som inom kort kommer i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-09-21)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej