Arbetsgivarföreningen KFO - Samhallförbundet - Samhalls arbetsmarknadspolitiska uppdrag

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Organisationer & Föreningar

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2019
PDF 422kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det sista året (2019-04-01 - 2020-03-31) i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2018
PDF 361kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017
PDF 107kb
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Information om att från och med den 1 januari 2019 ändras både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffas. I stället införs en annan karens som ska vara mer lika för alla. I cirkuläret kan du läsa om förändringen.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats inom Almega. Unionen och Almegas syn på lönebildning från partsgemensamma lönekonferenser hösten 2014.
Beredskapsavtal
PDF 61kb
Huvudavtal
PDF 24kb
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Omställningsavtal
PDF 712kb
Reseavtal
PDF 60kb
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Utvecklingsavtalet
PDF 146kb

Avtalsnytt 2019

Avtal med KFO för Samhall.

Samhall AB är från och med 2019-01-01 medlem i Arbetsgivarföreningen KFO. Den tidigare arbetsgivarorganisationen Almega Samhallförbundet inom Almega upphör vid utgången av 2018.

Överenskommelse har träffats med KFO om kollektivavtal för Samhall från 1 januari. För tjänstemän respektive för anvisade tjänstemän. I de flesta fall fortsätter tidigare avtal att gälla, t.ex. vad gäller löner och allmänna anställningsvillkor m.m.

Avtalen på denna sida är under redigering och vi hänvisar er till Facklig rådgivning på 0770-870 870. 

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

 

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Avtal 2017-2020

Nu är Unionen överens med arbetsgivarna Almega Samhallförbundet om ett nytt treårigt avtal som gäller perioden 2017-04-01 – 2020-03-31 för direktanställda tjänstemän och Samhall arbetsmarknadspolitiska uppdrag.

Löneutrymmet i det nya avtalet är på 6,1 procent (2 procent 2017, 1,8 procent 2018 och 2,3 procent 2019). Avtalets lägstalöner höjs på motsvarande nivå.

Flexpension införs på avtalsområdet och avsättningen till flexpension blir 0,2 procent för 2017, 0,2 procent för 2018 och kommer utökas framöver.

Mer information om avtalet finns i Avtalsnytt 2017.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalen gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Överenskommelse om flexpension i mål

Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar.

​​​De flesta ändringar träder i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna har skett i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu löst. Överenskommelsen och information om den kan du läsa eller ladda ner, se ovan.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". Nu finns även Unionens tolkningar till tjänstemannaavtalen i ny utgåva .

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2019-07-04)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?