Arbetsgivaralliansen - Hockeyspelare i Allsvenskan

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Organisationer & Föreningar

Allmänna anställningsvillkor

Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.

Kollektivavtalet för Hockeyallsvenskan

Hockeyspelare i Allsvenskan, vars klubbar är medlemmar i Arbetsgivaralliansen, omfattas från den 1 maj 2015 av kollektivavtal .

Avtalsinformation
Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Avtalsperioden
Ditt avtal gäller från den 1 maj 2015 .

Samverkansavtalet och förhandlingsordningen
Under den förra avtalsperioden gjordes en revidering av Samverkansavtalet och förhandlingsordningen. Det reviderade Samverkansavtalet och det nytecknade avtalet om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling gäller fr.o.m. den 1 januari 2015. Den reviderade förhandlingsordningen gäller fr.o.m. den 1 januari 2016.

Uppdaterat 2019-01-30

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?