Almega Tjänsteförbunden - Spel och internationella kasinon

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Service & Tjänster

Nu är det nya avtalet klart

Unionen är överens med arbetsgivarna Almega Tjänsteförbunden om ett nytt treårigt avtal för område Spel & Internationella kasinon som gäller perioden 2017-07-01 – 2020-06-30.

Nytt alternativt löneavtal
Från och med 2017 finns både det nuvarande löneavtalet (här kallat löneavtal B) med individgaranti definierad i kronor, dels ett nytt löneavtal ( löneavtal C*) som innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen. Bägge löneavtalen har samma löneökningsutrymme som stupstock om de lokala parterna inte enas om annat: 2,0 procent 2017, 1,8 procent 2018 och 2,3 procent 2019. Löneavtal B har en definierad individgaranti i kronor (200 kronor 2017, 190 kronor 2018 och 200 kronor 2019)

  • 2017 tillämpas det nuvarande löneavtalet ( löneavtal B) med lönehöjningar, om de lokala parterna inte enas om annat, på 2,0 procent och individgaranti på minst 200 kronor.
  • 2018 ska löneavtal C tillämpas men om arbetsgivaren vill tillämpa löneavtal B så går det bra.
  • 2019 är precis som 2018 men om lokal Unionenpart ( klubb/ region) motsätter sig tillämpning av löneavtal C så har Unionen efter fullgjord förhandlingsskyldighet veto i frågan och löneavtal B ska tillämpas.

* Löneavtal C innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen där individgarantin är reglerad så att om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg löneökning ska det bero på att denna inte gjort en fullgod arbetsinsats. Det kan ske i undantagsfall och en åtgärdsplan ska i så fall tas fram.

Mer information finns i Avtalsnytt 2017

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och från och med 1 november 2017 ska din arbetsgivare varje månad avsätta 0,2% av din månadslön till flexpension. Från 1 maj 2018 ska avsättningen göras med 0,4% av din månadslön till flexpension. Den som vill får en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 juli 2017 till 30 juni 2020.

Överenskommelse om flexpension i mål
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar.

​​​De flesta ändringar träder i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna har skett i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu löst. Överenskommelsen och information om den kan du läsa eller ladda ner, se ovan.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen" som inom kort kommer i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-09-08)

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej