Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Bygg & Fastighet

Nu är det nya avtalet klart

Unionen är överens med arbetsgivarna Almega Tjänsteförbunden om ett nytt treårigt avtal för område Fastighetsarbetsgivarna som gäller perioden 2017-06-01 – 2020-05-31.

Nytt alternativt löneavtal

Från och med 2017 finns både det nuvarande löneavtalet (här kallat löneavtal B) med individgaranti definierad i kronor, dels har vi också ett nytt löneavtal ( löneavtal C*) som innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen (mer information om detta kommer). Bägge löneavtalen har samma löneökningsutrymme som stupstock om de lokala parterna inte enas om annat: 2,0 procent 2017, 1,8 procent 2018 och 2,3 procent 2019.

  • 2017 tillämpas det nuvarande löneavtalet ( löneavtal B) med lönehöjningar, om de lokala parterna inte enas om annat, på 2,0 procent och individgaranti på minst 200 kronor.

  • Det nya Löneavtalet C gäller under perioden 1 juni 2018 – 31 maj 2020. Avtalet innehåller stupstockar som gäller om de lokala parterna inte kommer överens om annat, enligt följande: Lönerevisionen sker den 1 juni 2018 och 2019, löneutrymmet är 1,8 % 2018 och 2,3 % 2019.

* Löneavtal C innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen och en reglering om hur lönerevisionen ska ske där fackklubb saknas.

Flexpension

Flexpension införs på avtalsområdet och avsättningen till flexpension blir 0,2 procent för 2017 samt 0,2 procent 2018 och kommer utökas framöver. Den som vill får en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 juni 2017 till 31 maj 2020.
Mer information om avtalet fnnsi Avtalsnytt 2017.

Överenskommelse om flexpension i mål
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar.

​​​De flesta ändringar träder i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna har skett i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu löst. Överenskommelsen och information om den kan du läsa eller ladda ner, se ovan.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". Nu finns även Unionens tolkningar till avtalen i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-11-10)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej