E-bok: Arbetsplatser i regnbågens alla färger

Denna e-bok, Arbetsplatser i regnbågens alla färger, bygger på intervjuer som genomförts med representanter för de företag som vunnit Unionens hbtq-pris mellan 2013–2017.

Arbetsplatser i regnbågens alla färger
Hur företaget arbetar för att arbetsplatsen ska vara inkluderande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är Unionens förhoppning att denna bok kommer att användas av förtroendevalda och arbetsgivare som behöver inspiration och vägledning för att få till stånd ett aktivt och systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg