Broschyr: Bli arbetsplatsombud

Berättar kort om uppdraget som arbetsplatsombud och hur man går till väga för att välja ett ombud. Innehåller också intervju med ett arbetsplatsombud. Med blankett för anmälan av arbetsplatsombud.

Utse ett eller flera arbetsplatsombud bland er medlemmar! Det är ett bra sätt att vara med och påverka och bidra med idéer om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre.Som arbetsplatsombud är du kontaktperson mellan arbetsgivaren, medlemmarna och ombudsmännen på Unionens regionkontor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej