Avtal 2016 - vad vill Unionen?

Att ha det bra på jobbet kommer inte av sig självt. Just nu förhandlar vi om dina villkor! Flyern beskriver hur den svenska modellen fungerar och värdet av ett kollektivavtal - att du som anställd får en villkorad grundtrygghet och bättre förmåner. Unionens viktigaste krav i avtalsrörelsen 2016 jämförs med Almegas viktigaste krav. Den röda tråden i Almegas krav är kraftigt försämrade förmåner för dig som arbetstagare. Unionen står stadigt fast vid att kollektivavtal med satta ramar är lönsamma och gynnar både anställda och företag.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej