Blankett: Konfliktersättning

Använd den här blanketten för att ansöka om ersättning om du drabbas av inkomstbortfall under konflikt och strejk. Mer anvisningar finns på blankettens baksida.

Som medlem i Unionen får du ersättning för inkomstbortfall som du kan drabbas av under konflikt och strejk.

Ersättningen baseras på: för månadslön - den kontanta bruttolönen vid konfliktens utbrott, för timlön – timlön vid konfliktens utbrott exklusive semesterersättning om 12%, detta räknas sedan upp automatiskt. Det är den schemalagda arbetstiden som ska anges.

Konfliktersättningen är enligt lag skattefri. Därför ska den motsvara lönebortfallet efter skatt, beräknat på hela inkomståret. Unionen beräknar ersättningen enligt skattetabell 32.

Info icon Shape info icon

Ansök om konfliktersättning digitalt

För snabbast hantering kan du ansöka om konfliktersättning digitalt här på unionen.se. Om du omfattas av en pågående konfliktåtgärd på din arbetsplats kan du efter att du har loggat in enkelt ansöka om konfliktersättning. Obs! Denna funktion finns enbart för dig på en arbetsplats som är uttagen i konflikt.

Gör så här för att ansöka om konfliktersättning

 1. Fyll i blanketten "Konfliktersättning - Deklaration" och skriv under.
 2. Se till att någon från Unionens klubb eller regionkontor också skriver under (bestyrker).
 3. Skicka blanketten i ofrankerat kuvert till:
  Unionen, 
  Svarspost, 
  Kundnummer 20272417, 
  838 20 Frösön

Utbetalning av konfliktersättning

Ambitionen är att du som är medlem och berörs av konflikten ska få ekonomisk ersättning och få dina pengar innan arbetsgivaren gör löneavdrag.

Utbetalningar sker veckovis på tisdagar och ska finnas med på bankkontot cirka 2-3 bankdagar senare.

Konfliktersättning
PDF 728.83 KB
Blankett för ansökan om konfliktersättning i samband med konflikt/strejk.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg