Blankett: Anmälan av arbetsmiljöombud/skyddsombud

Den här blanketten använder du för att anmäla arbetsmiljöombud/ skyddsombud eller huvudarbetsmiljöombud till arbetsgivaren:

  • Vid nyval (första gången någon väljs)
  • Vid omval (om någon väljs igen)
  • Vid avregistrering, när mandatperioden upphör tidigare 

Den organisation eller de arbetstagare som har hållit i valet ska göra anmälan snarast möjligt när ett nytt ombud är utsett. Uppgifterna ska också skickas till Unionen för registrering. Därefter får den förtroendevalda information om sitt uppdrag från Unionen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej