5 digitala trender för 2020

För egenföretagare kan implementeringen av rätt digitala tjänster vara en nyckel till framgång. Vi har tittat närmare på fem trender som vi tror kommer få en allt större betydelse under det kommande året.