Satsningar för minskat fossilberoende i budgeten

Regeringen har målsättningen att Sverige ska bli världens första fossilfria industriland. I höstbudgeten finns därför flera förslag som ska främja omställning till förnybar energi – för industrin, transportsektorn och privatpersoner. Unionen välkomnar satsningarna.