Därför tjänar du på att satsa på hållbarhet

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för företag – även om du driver eget. Med medlemsförmånen ansvarsfullt.se kan du arbeta med frågan på ett mer konkret sätt. Vi ställde tre frågor till marknadschefen på ansvarsfullt.se, Stéfanie Feldmann Olofsson.