Omställningen måste fungera

För ett är säkert, under en kris som denna, och när krisen övergår i nästa fas, måste omställningen fungera. Pandemin kommer att förändra en del branscher i grunden och kanske går vi aldrig tillbaka till det vi idag uppfattar som ”normalt” på arbetsmarknaden. Behovet av kompetensutveckling kommer att vara större än någonsin för Unionens medlemmar.