”Vi behöver en återhämtningspolicy!”

En nåbarhetspolicy räcker inte – vi behöver en återhämtningspolicy. Ja det hävdar forskaren Göran Kecklund, professor på stressforskningsinstitutet.