Nya regler för telefonförsäljning skapar oro i branschen

Efter åratal av politiska diskussioner meddelade riksdagen i somras att man antagit regeringens förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. De nya reglerna infördes den 1 september och syftar till att stärka konsumentskyddet. Samtidigt menar företrädare för distansförsäljningsbranschen att lagstiftningen har implementerats allt för hastigt och att den försvårar arbetet för seriösa aktörer.