Bättre psykosocial arbetsmiljö

Den här sidan är till för dig som gått kursen "Bättre psykosocial arbetsmiljö". Här hittar du länkar till aktuella artiklar och tips på verktyg som du kan inspireras av i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Verktyg

Det finns många olika sätt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, här är några metoder att inspireras av.

Goa snack om arbetsmiljön

Enkät om psykosocial arbetsmiljö (Prevent)

Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (Copsoq)

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OFR)

OSA-kompassen: Checklista för OSA (Suntarbetsliv)

Organisatorisk skyddsrond (Lisbeth Rydén)

Arbetsplatsens psykosociala puls APP

HealthWatch

Övningar

Här är några tips på övningar för att stärka arbetsglädjen på jobbet.

Övning Systematiskt arbetsglädjearbete

Övning Arbetsplatsens spelregler

Artiklar om arbetsmiljöfrågor

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön får allt större uppmärksamhet i media. Här är några aktuella artiklar. Följ också Unionens blogg, se länk längre ned på sidan.

Facket: Chefer måste börja prioritera trivsel på arbetet (DN 2016-04-24)

Ohövlighet på jobbet smittar (DN 2016-01-11)

Ny undersökning avslöjar stort glapp i synen på psykisk ohälsa (DN 2016-06-23)

Därför går många till jobbet när de är sjuka (DN 2016-06-15)

Jobbhälsobarometern (Sveriges företagshälsor)

System för visselblåsare lever inte upp till löftena (SN 2016-05-12)

Morgongympan ska göra att byggare orkar till pensionen (DN 2016-06-16)

Här jobbar vårdpersonalen 80 procent - med full lön (DN 2016-06-12)

Hälsobarometern 2015 - Rapport från Länsförsäkringar (våren 2015)

Arbetsgivare dåliga på att hantera personalens stress (DN 2014-10-24)

Hög arbetsbelastning kan också vara tillbud (Prevent 2014-02-05)

Psykisk ohälsa befaras öka (DN 2014-09-11)

Varning för övertro på enkla checklistor (arbetsmiljöforskning.se 2014-03-20)

En chefs ansvar (Kollega 8/2015)

Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män (DN 2014-09-12)

Ständig jobbjour har blivit normalt (Jusektidningen Karriär 1/15)

Pilotprojekt sparar pengar åt socialtjänsten (DN 20150523)

Förändring - för en ännu bättre arbetsmiljö (Svenskt näringsliv 2014)

Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) och vägledningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling består av ett åttiotal föreskrifter. Du hittar alla på arbetsmiljöverkets hemsida - www.av.se

Här har vi samlat några av de som är särskilt viktiga för arbetet med psykosociala arbetsmiljöfrågor och som används i kursen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 med Arbetsmiljöverkets vägledning och TCO-förbundens vägledning Vägen till en god arbetsmiljö till föreskriften.

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1

Vad skulle du vilja läsa mera om? Skicka ett mejl till berit.willman@​unionen.se och berätta.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej