Prata med chefen!

I det här verktyget får du hjälp att förbereda dig när du ska ta upp en viktigt fråga med din chef.

"Prata med chefen" är ett verktyg som är bra att använda när du ska förbereda dig för att ta upp någon viktig fråga eller situation med din chef. Du behöver inte gå igenom varje punkt och besvara alla frågorna, men ju bättre du tänkt igenom situationen och vad du vill, desto större möjligheter ger du dig själv till att nå fram till en positiv lösning. Du kan med fördel samarbeta med en arbetskamrat när du jobbar dig igenom samtalsverktyget.

Verktyget är uppdelat i frågor, förslag på lösningar och hur du kan gå vidare och till sist mallar för nedladdning.

Målet är ju att få till en önskad förändring, så det är viktigt att ditt samtal med chefen leder till en överenskommelse med konkreta handlingar specificerade. Kom gärna med egna förslag, men fråga också din chef och be hen om råd och förslag. Använd gärna "överenskommelse/uppföljningsmallen" för att säkerställa att överenskommelser verkligen resulterar i handling.

När är det läge för dig att prata med chefen?

Det finns många olika skäl för dig till att vilja prata med chefen. Här är en lista på några vanliga orsaker. Olika orsaker kan kräva lite olika förberedelser och agerande från din sida. Klicka på den orsak som är aktuell för dig för att få ytterligare tips.

Mallar för nedladdning

Planeringsmallen

I Planeringsmallen får du exempel på bra formuleringar, och kan skriva in vad du själv tänker säga i mötet med din chef.
Planeringsmallen (pdf)

Anpassa din kommunikationsstil

Tänk på att HUR, NÄR och VAR du samtalar med chefen också har stor betydelse. (Många chefer vill inte bli påhoppade i korridoren, eller överraskade under ett möte). Ge dina chefer möjlighet att lyssna och förstå att dina argument och dina förslag är bra på TRE SÄTT: För verksamheten, för chefen, och för dig.

Vi har alla olika sätt att kommunicera på, och vi anpassar oss dessutom till den situation vi befinner oss i. Fundera på vilken kommunikationsstil din chef oftast använder sig av. Du tjänar på att anpassa din egen kommunikationsstil i samtalet, för att ditt budskap bättre ska nå fram.
Kommunikationsstil (pdf)

Inbjudansmallen

När du har förberett dig för samtalet, så är det dags att boka ett möte med chefen. Om du redan idag har en bra relation med din chef är detta kanske inte så svårt för dig. Men om du har en ny chef, en chef som du inte riktigt känner ännu, en chef som du inte riktigt vet var du har, en chef som du vet kommer att reagera känslomässigt, en chef som är stressad, en chef som du nästan aldrig ser – ja då kan denna mall hjälpa dig.
Inbjudansmall

Överenskommelse/uppföljningsmallen

För att det ska bli tydligt vad som ska göras och vem som ska göra det kan du använda den här mallen. Den passar också fint för att få struktur på den viktiga uppföljningen. Det är ett enkelt och bra sätt att försäkra dig själv och din chef om att ni verkligen genomför det som ni kommit överens om.
Överenskommelse/uppföljningsmall (pdf)

Personlig hållbarhet

Vi ger dig verktyg, råd, checklistor, tester och inspiration på vägen mot personlig hållbarhet.

Balans i livet

Ett hållbart liv handlar om att ha tid, engagemang och ork som ska räcka till både jobb och privatliv.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg