Årets Jobbhjältar

Varje år belönar Unionen förtroendevalda som utmärkt sig genom att göra skillnad och uträttat fackliga stordåd på sin arbetsplats.

Årets Jobbhjältar 2020

Årets Eldsjäl: Liselott Karlsson, Altia Sweden

”Med mod och fokus, hjärtat på rätt ställe och fötterna på jorden, kämpar du för att göra arbetsplatsen bättre och får samtidigt andra att engagera sig vid din sida.”

Årets Nytänkare: klubbstyrelsen på Paradox

”För att som ny klubb i en ung bransch utan facklig tradition snabbt ökat både medlemsantalet och engagemanget kring frågan om kollektivavtal på arbetsplatsen.”

Årets Uppstickare: klubbstyrelsen på StrongPoint

”För att ni lyckats med en av de viktigaste uppgifterna i det fackliga uppdraget, att få en skeptisk motpart att bli en positiv medpart som ser poängen med samverkan och medbestämmande på arbetsplatsen.”

Unionen belönar förtroendevalda som gör stordåd!

Varje år delar Unionen ut pris till förtroendevalda som utmärkt sig genom att göra skillnad och förbättra saker på sin arbetsplats. Ett ombud eller en klubb som lagt ner själ och hjärta för att driva viktiga frågor, hitta nya lösningar eller öka den fackliga styrkan.

Årets Jobbhjältar utses i tre kategorier: Årets Eldsjäl, Årets Uppstickare och Årets Nytänkare. Läs mer om kategorierna längre ner på sidan.

Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl delas ut till en engagerad förtroendevald som outtröttligt gör ett fackligt arbete utöver det vanliga, dag efter dag. Att vara en Eldsjäl kan till exempel handla om att:

  • förenkla inför en omorganisation eller skapa smidigare arbetsrutiner
  • fånga upp medlemmarnas önskemål och driva igenom bättre arbetsvillkor
  • värna om den enskildes rätt till utveckling, trygghet och glädje

Det här är någon som alltid ser till medlemmarnas bästa och hittar lösningar som är bra för alla parter på arbetsplatsen. Någon som värnar om en bättre arbetsmiljö eller någon som har gjort extraordinära insatser för medlemmar i enskilda fall. 

Årets Nytänkare

Årets Nytänkare tilldelas någon som vågar ifrågasätta gammal praxis, tänka större och driva igenom innovativa idéer. Att vara en Nytänkare handlar om modernisering och utveckling genom att exempelvis:

  • justera eller förändra arbetssätt, strategier och samarbeten
  • införa ett nytt förhållningssätt i viktiga frågor på din arbetsplats
  • använda sociala medier mer effektivt så att fler hittar till Unionen

Vi vill lyfta fram en modig och påhittig förtroendevald som blickar framåt och vågar prova nya verktyg och nya vägar. ”Allt kan bli bättre” – Unionens motto – beskriver kanske den här personens inställning allra bäst. 

Årets Uppstickare

Årets Uppstickare går till någon som är ny i rollen och på kort tid har nått viktig framgång i en facklig fråga. En Uppstickare tror vi kan vara det här:

  • en ung förtroendevald som direkt vågar kliva fram och driva igenom förändring
  • en förtroendevald utan tidigare facklig erfarenhet som skapar snabba resultat
  • en förtroendevald som är ny i uppdraget och genast tar tag i viktig förändring på din arbetsplats

Gammal är inte alltid äldst – även unga förtroendevalda eller den som är ny i sitt uppdrag har mycket att bidra med. Inte minst tack vare nyfikenhet och ett nytt perspektiv utifrån. Någon som ser på gamla frågor med nya, utvecklande ögon.