Arbetsgivaren lyssnar på oss

Jag tycker att man som anställd på ett företag ska bry sig om hur företaget mår. I slutändan drabbas man hur som helst av om företaget fungerar dåligt, genom utebliven löneförhöjning eller andra nedskärningar. Om fler engagerade sig skulle vi kunna driva deras frågor mot arbetsgivaren och göra de förändringar, skapa de resultat, som annars inte blir av.

jonas_astrom_webb_510x245.jpg

 

För snart ett år sedan, efter en omorganisation, var jag med och startade en Unionenklubb på Unit 4 Agresso. Jag kände ett allmänt missnöje hos mina kollegor, och eftersom jag aldrig varit en anhängare av korridorsnack så började ett frö att gro.

Arbetsgivaren är positiva till att vi finns

Sedan klubben startade har vi som är medlemmar blivit involverade på ett helt nytt sätt. Via MBL och andra lagar informeras vi om de avtal som finns och vi får även gehör för våra idéer, synpunkter och förslag till förändringar.

Jag tror och hoppas att våra medlemmar känner att de nu har ytterligare en kanal där de kan föra fram vad de tycker och tänker, att inte bara behöva gå genom chefen vilket en del kan tycka är lite jobbigt.

Visst kan jag som vanlig anställd föra fram min åsikt till chefen, men om jag efter ett tag märker att ingenting händer så kan det behövas mer kraft bakom orden. Och när uppmaningen kommer från Unionen så kan företaget i praktiken inte nonchalera problemet.

Pratar med alla

Jag går runt och lyssnar på åsikter och synpunkter. När man frågar rakt ut hur kollegorna har det får man respons. Jag är även arbetsmiljöombud vilket gör att jag har mandat att gå ut och prata med alla anställda och inte bara med Unionens medlemmar.

Så sent som i förra veckan mejlade jag till vår personalchef om en situation jag uppfattade som en potentiell hälsofara. I det svar jag fick tackade hon för att jag hade belyst frågan och hänvisade mig till den chef som hanterar det området. Vi ska nu ha ett möte där företaget ska redogöra för hur de ser på situationen och vad de tänker göra för att lösa den.

Många ger tyngd

Unionen är det största fackförbundet på arbetsplatsen, och ett stort förbund i den fackliga världen. Det ger oss råg i ryggen och kraft bakom orden. Arbetsgivaren lyssnar verkligen på oss och märker vi att de inte gör det kan vi ta hjälp av regionkontoret i Stockholm för att få hjälp att förklara vad vi menar.

Ju fler desto bättre

Jag tycker att de anställda borde engagera sig mer fackligt. Det är alldeles för många som antingen inte vågar, för att de är rädda för vad som kan hända dem i sin anställning, eller inte bryr sig för att de inte orkar.

Om fler engagerade sig skulle vi kunna driva deras frågor mot arbetsgivaren och göra de förändringar, skapa de resultat, som annars inte blir av. Det kan handla om allt från missnöje med belysningen eller att inte få gehör för sina hörselproblem, till behovet av stora organisationsförändringar i företagsstrukturen.

Ofta är det så att vi anställda har en annan och tydligare bild av vad som händer på golvet: något som vi måste lyfta upp och informera om på chefsnivån. Och här kommer vi i klubbstyrelsen in, och vi backar inte för någonting.

Jonas Åström

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?