Mentorskap för förtroendevalda

Träffa din drömkollega och utvecklas i din roll som förtroendevald.

Du som har lång erfarenhet av att vara förtroendevald inom Unionen har chansen att fortsätta utvecklas genom att som mentor hjälpa nyvalda förtroendevalda.

Du som är i början av din fackliga karriär får en mentor som du kan bolla utmaningar, problem och dilemman med. 

Anmäl ditt intresse

- som mentor

Som mentor har du möjlighet att få insikt i en annan persons vardag och bransch. För att lyckas i rollen som mentor tror vi att du är genuint intresserad av att få andra människor att utvecklas.

Anmäl ditt intresse att bli mentor.

- som adept

Som adept är det du som sätter ramarna och som driver mentorskapet framåt. Din mentor har i uppgift att vara ett bollplank för dig. Samtalen utgår från de utmaningar och dilemman som du står inför i ditt förtroendeuppdrag

Anmäl ditt intresse att bli adept.

Hur går det hela till?

Unionens mentorskapsprogram testas i region Öst och region Östra Sörmland/Gotland.

  • Sista ansökningsdag är den 31 januari 2017 
  • Programmet startar vecka 12, 2017

När du ansöker till mentorskapsprogrammet berättar du vad du vill uppnå eller förbättra. Därefter matchas du med en facklig kollega. Ni blir bägge inbjudna till ett första utbildningstillfälle. Tillsammans utformar ni sedan mötes- och arbetsformer som passar er. Mentorskapsprogrammet avslutas med en utvärdering. Därefter väljer ni hur er mentorskapsrelation ska se ut i framtiden.

Läs allt om Unionens mentorskapsprogram

Hur mentorskapsprogrammet ser ut i detalj beror på i vilken region du arbetar. Har du frågor kontakta din region.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej