Unionen hjälper dig vid jobb och studier utomlands

Unionen har många medlemmar som jobbar utomlands. Som medlem i Unionen har du möjlighet att skaffa UNI Global Union internationella pass, det så kallade UNI-passet.

Med passet kan du lättare kontakta rätt lokala fackförening när du flyttar utomlands. På så vis kan du få information om arbetsförhållanden, banktjänster, skattesystem, med mera. Genom UNI-passet har medlemsförbunden i den internationella fackliga federationen UNI, där Unionen är medlem, lovat att hjälpa varandras medlemmar

Du hittar mer information och ansökningsformulär på UNIs webbplats.

Svensk version:
http://www.uniglobalunion.org/sv/groups/managers-professionals/uni-passet

Engelsk version:
http://www.uniglobalunion.org/groups/managers-professionals/uni-passport

Anställningsform avgör

Den vanligaste formen för anställning utomlands är numera i dotterbolagsanställning. Detta innebär att du får tjänstledigt från din tjänst i Sverige och tillträder en ny tjänst vid ett utländskt dotterbolag, eller annat närstående bolag som är en utländsk juridisk person.

En annan anställningsform är att vara utsänd av företaget i Sverige för att arbeta utomlands. Mellan dessa två former av utlandsanställningar finns flera blandformer. Gemensamt för alla är emellertid att den anställde från början har tillsvidare anställning vid ett svenskt företag i Sverige. Det är genom anknytning till Sverige och svenska regelsystem som Unionen– och andra fackliga organisationer – bäst kan agera för att hjälpa och stödja medlemmar som arbetar i utlandet.

A-kassa

I alla länder i Europa, utom Sverige och Danmark, blir du automatiskt med i a-kassan då du tjänar pengar och betalar skatt i det aktuella landet. Vid flytt åter till Sverige tar du sedan med dig en blankett från den utländska a-kassan, så förs det över till svensk a-kassa (vilket du själv söker till) så att du kan tillgodogöra dig tid i a-kassa även under ditt utomlands arbete.

Det går inte att gå med direkt i svensk a-kassa om du idag studerar och inte har någon inkomst i Sverige. Mer information kan du få hos Unionens a-kassa.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej