Rörlig lön - lönedelar utöver grundlönen

Om delar av din lön är rörliga, ska du inte vara ekonomiskt beroende i vardagen av vilken ersättning du får ut av dem månad för månad utöver grundlönen. Provision, resultatlön och bonus är exempel på olika typer av rörliga lönedelar. Tänk att du ska kunna klara dig utan dem.

Information

Om du är osäker på vad som gäller för just dig och din lön är du välkommen att kontakta oss!

Tanken med rörliga löner är att du som anställd ska motiveras av att kunna påverka vad du får ut i lön och därmed satsa på att göra ett bra jobb. Många som har rörlig lön upplever det som motiverande. Andra känner sig pressade och upplever att ovissheten kring vad man får ut i lön varje månad är för stor.

Regler kring rörliga lönedelar

Det finns ingen lagstiftning kring rörliga lönedelar. Det är inte heller något du kan kräva, utan det är något som du och din arbetsgivare kommer överens om. Det är därför bra om det står inskrivet i ditt anställningsavtal vad som gäller för dig.

En del arbetsgivare har en egen policy kring rörliga lönedelar. Det innebär att arbetsgivaren har rätt att ändra i policyn. Även därför är det bäst att formalisera överenskommelsen kring rörliga lönedelar genom att skriva in det i ditt anställningsavtal.

Om det finns en klubb hos din arbetsgivare, är det inte ovanligt att det finns lokala överenskommelser om rörliga lönedelar som är framförhandlade och gäller för alla anställda eller vissa grupper.

Olika typer av rörliga lönedelar

  • Bonus är en rörlig lönedel som är beroende av en arbetsinsats/resultat. Det kan gälla till exempel kvantitet, hemtagna order eller sålda produkter. En prestationsbonus är oftare kopplad till hur hela verksamheten går eller avdelningen/teamets resultat, snarare än till din egen individuella prestation.
  • Provision är kopplad till din individuella prestation, till exempel hur väl du uppfyller målen. Provisionen används ofta som en del av lönen samtidigt som du har en fast grundlön.
  • Resultatlön ( resultatbonus) är en ersättning till dig som är beroende av arbetsgivaren ekonomiska resultat, det vill säga av vinsten.

Viktiga förutsättningar för dig som har rörliga lönedelar

  • Ta reda på hur du kan påverka ditt arbetsresultat och därmed de delar av lönen som är rörliga.
  • Ta reda på hur de rörliga lönedelarna betalas ut. Ibland kan utbetalningen vara beroende av när kunden betalar och ibland kan det vara månadsvis eller årsvis.
  • Ha en löpande dialog med din chef om dina mål. Du ska ha resultatmål som är rimliga, lätta att begripa och lätta att mäta. Om de förändras - vad händer då med dina rörliga lönedelar? Precis som med fast lön bör de rörliga lönedelarna revideras årligen.
  • Din grundlön ska inte ligga under eventuella lägstalöner i kollektivavtalet eller i branschen. Du ska inte överleva ekonomiskt enbart av ersättningen du får ut av dina rörliga lönedelar månad för månad. Den rörliga lönedelen ska vara ”grädde på moset”.
  • Storleken på de delar av din lön som är rörliga ska diskuteras mellan dig och din chef med jämna mellanrum, men under lönesamtalen är det din fasta lön du ska förhandla om. Det gäller att hålla isär det som du är garanterad och det som kanske faller ut om allt går som det ska.
  • Både din fasta lön och en beräkning av dina rörliga lönedelar ska ligga till grund för arbetsgivarens avsättningar till din pension, sjukförsäkring med mera.
Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej