Räkna ut dina semesterdagar

Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Här kan du räkna ut hur många betalda och obetalda semesterdagar du har rätt till. För att enligt lagen kunna få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du året innan det år du tar semester.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Hur du får betald semester

Intjänandeår är det år du kvalificerar dig för att få semestern och semesterår är det år du tar ut semestern. Både intjänandeår och semesterår räknas från 1 april till och med 31 mars.

Om du varit anställd ett helt intjänandeår har du rätt till 25 betalda semesterdagar oavsett din ålder eller din anställningsform. I vissa kollektivavtal kan det vara avtalat om annat. Kontrollera gärna vad som står i ditt eget kollektivavtal.

Om du varit anställd bara under delar av intjänandeåret, kan det vara så att du inte fullt ut har tjänat in rätten till betald semester. Är du till exempel nyanställd och kanske inte hunnit tjäna in rätt till betald semester, har du ändå rätt till ledigheten, så kallad obetald semester. Om du anställs före 31 augusti har du rätt till 25 sådana dagar. Om du anställs efter den 31 augusti har du rätt till 5 obetalda dagar.

Vissa arbetsgivare erbjuder betald semester i förskott, så kallad förskottssemester.

När du varit anställd i minst två år, har du troligen tjänat in full betald semester och behöver inte fundera på om någon av dina semesterdagar är obetald. 

Semester vid deltid eller annan frånvaro

Observera att din rätt till betalda semesterdagar kan påverkas av om du haft perioder av frånvaro som inte är semesterlönegrundande. Den kan också påverkas om din arbetsgivare har andra regler för semester än vad som är angivet i lag och kollektivavtal. Om det skulle vara så, rekommenderar vi att du tar kontakt med Unionen om du vill ha hjälp med att räkna ut dina betalda semesterdagar.

Du kan läsa mer om semester vid deltid och om semesterlönegrundande frånvaro.

Räkna ut semesterdagar

Här räknar du ut hur många betalda och obetalda semesterdagar du har rätt att ta ut under semesteråret som börjar 2016-04-01. Ange antal anställningsdagar du haft under intjänandeåret och antal semesterdagar du har rätt till per semesterår.

Med anställningsdagar menas det antal kalenderdagar inklusive helger du varit anställd eller kommer att vara anställd under det senaste intjänandeåret. Tänk på att räkna bort eventuella frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande.

När det gäller semesterdagar har du enligt lag rätt till 25 semesterdagar per semesterår, men ibland kan du enligt anställningsavtal eller kollektivavtal ha rätt till fler.

2016-04-01 - 2017-03-31
Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej