Räkna ut din semesterersättning

Om du inte hunnit ta ut dina semesterdagar när du slutar din anställning, har du rätt till semesterersättning för de dagarna. Förväxla inte semesterersättning med semesterlön, som är den ersättning du får när du tar ut dina semesterdagar.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Mer om semesterlön.

De semesterdagar som du ska ha ersättning för är semesterdagar du inte tagit ut innevarande semester och de semesterdagar som du sparat tidigare semesterår. Dessutom har du troligtvis tjänat in en del semesterdagar för det kommande semesteråret. Det är vanligt att det står på lönespecifikationen hur många semesterdagar du totalt har rätt till.

Dina innestående semesterdagar ska ersättas som om du hade tagit ut dem och fått semesterlön. Beräkningen av semesterersättning ska grunda sig på vad som skulle gälla om du tog ut dem som semester vid samma tidpunkt som du slutade din anställning.

Observera att om du har en visstidsanställning som varar längre än tre månader, ska du inte ha semesterersättning medräknad i lönen varje månad, utan du har rätt till semesterlön.

Om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats avgör hur din semesterersättning beräknas.

Om det finns kollektivavtal

Här kan du som har kollektivavtal räkna ut den semesterersättning som du har rätt till för dina outtagna och sparade semesterdagar. Om du omfattas av kollektivavtal, beräknas din semesterersättning som 5,4 % av din aktuella månadslön per semesterdag.

Rörliga lönedelar

Du ska dessutom ha 0,5 % per semesterdag på dina intjänade rörliga lönedelar. Beräkningen sker på samma sätt som för semesterlön.

Fast lön samt eventuella fasta lönetillägg
Antal outtagna och sparade semesterdagar som du vill beräkna ersättning för

Om det inte finns kollektivavtal

Om du inte omfattas av kollektivavtal beräknas semesterersättningen enligt semesterlagen som innehåller två olika regler, sammalöneregeln och procentregeln.

Sammalöneregeln - För varje semesterdag som semesterersättning ska betalas ut får du ordinarie lön samt ett tillägg. Räkna månadslönen/21 + 0,43 % x månadslönen per semesterdag.

Procentregeln - Semesterersättningen är 12 % av den under föregående  intjänandeår sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.

Mer information om de här båda reglerna hittar du på sidan om semesterlön.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej