Pensionsinbetalningar under föräldraledighet

Vad som händer med dina pensionsinbetalningar under föräldraledighet beror på om du har tjänstepension eller inte.

Information

ITP är namnet på Sveriges största och ledande system för tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän

Tillhör du tjänstepensionen ITP2 ,är det vanligt att företaget fortsätter att betala till din ålderspension under elva månader. Både Svenskt Näringsliv och PTK rekommenderar att företaget fortsätter betala upp till elva månader av föräldraledighet.

Om du tillhör tjänstepensionen ITP1 får du dina pensionspremier inbetalda via en premiebefrielseförsäkring upp till 13 månader av föräldraledighet. För att detta ska fungera måste du själv anmäla föräldraledigheten till Försäkringskassan. Collectum får sedan information om din föräldraledighet från Försäkringskassan.

Är du anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal måste du själv komma överens med denne om vad som ska gälla när du är föräldraledig.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej