Anställning

Unionen - Koll på Anställningsavtal

Dina anställningsvillkor - det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller i din anställning - bestäms både genom den arbetsrättsliga lagstiftningen och på detaljnivå även genom ditt anställningsavtal. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal, vilket är det vanliga, så är de flesta och viktigaste villkoren reglerade i kollektivavtalet.

Ditt eget kollektivavtal

Ditt eget kollektivavtal hittar du enklast om du loggar in.

Lagarna beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller för dig i din arbetssituation. Till exempel handlar det om regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande samt anställning och uppsägning. Du bör ha ett skriftligt anställningsavtal och för anställningar längre än tre veckor, har du rätt till skriftlig information om din anställning. Kontakta Unionen om du har frågor som gäller dina anställningsvillkor.

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare.

När du erbjuds ett nytt jobb är det viktigt att du vet vilken anställningsform du erbjuds - om det är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, eftersom bland annat reglerna kring uppsägning är olika.

Det finns flera lagar som gäller för dig om du har ett jobb. Vanligtvis - men inte alltid - omfattas arbetsplatsen även av kollektivavtal. Kollektivavtalet är ett viktigt komplement till lagarna och ersätter också vissa delar i lagarna. Saknas kollektivavtal är det viktigt att alla villkor, så som pension, försäkringar, övertids- och restidsersättning, arbetstid med mera, regleras i ditt anställningsavtal.

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt.

Får du ett erbjudande om jobb - förbered dig inför lönediskussion och skaffa skriftligt anställningsavtal. Skriv inte på förrän du vet lön och andra villkor.

Kollektivavtalet reglerar alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här kan du läsa mer om exempel på vad ett kollektivavtal innehåller och reglerar.

Vad innebär det egentligen att jobba svart och varför är det så viktigt med ett anställningsavtal? Bortsett från att det är olagligt att jobba svart och att inte betala skatt på det du tjänar, så tar du en risk - inga pensionsinbetalningar, ingen sjuklön och inga försäkringar.

En provanställning får vara högst sex månader lång. Provanställning är en visstidsanställning, men syftet är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. 

När du tar reda på din uppsägningstid är det viktigt att skilja på om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Uppsägningstiderna är nämligen olika, bland annat beroende på vem som säger upp.

Alkoholproblem är i första steget inte saklig grund för uppsägning. Att grovt åsidosätta sina anställningsskyldigheter kan dock vara det, så om du har alkoholproblem som lett till misskötsamhet på arbetet eller orsakar andra risker, måste du ställa upp på erbjuden rehabilitering, så att problemen på arbetsplatsen löses.

Sidor