Korta frågor och svar om strejkvarslet inom tjänstesektorn

Här hittar du korta frågor och svar om strejkvarslen som Unionen lade onsdagen den 6 april och torsdagen den 7 april.

Bakgrund till strejkvarslet om flexpension

Flexpension - varför varslade Unionen om strejk?

Unionens medlemmar vill ha samma rättigheter som övriga tjänstemän på arbetsmarknaden. Medlemmarna inom tjänstesektorn har idag inte rätt till flexpension - en förstärkt tjänstepension och en förstärkt möjlighet att gå ner i tid. Arbetsgivarorganisationen Almegas ovilja att ge medlemmarna inom tjänstesektorn samma grundförutsättningar till en bra pension är orsaken till varslet om strejk.

Varför kunde man inte komma överens genom förhandlingar?

En strejk är den sista utvägen och inget vi gör lättvindigt. Unionen vill alltid hitta lösningar genom att förhandla. Vi har försökt på alla möjliga sätt att hitta en bra lösning som passar företagen i tjänstesektorn men Almega vägrar och vill inte röra sig i förhandlingarna. Almega tvingade oss att varsla om strejk.

Almega säger att de erbjudit en lösning. Vad innebär den?

Deras lösning är ett system för individuell löneväxling – något de själva varnat för. Med andra ord vill de att medlemmen med sin egen lön ska betala sin tjänstepension istället för att arbetsgivaren gör en kompletterande avsättning. Almega vill samtidigt inte heller garantera några löneökningar. Det innebär att individen kan tvingas sänka sin lön för att öka sin tjänstepension.

Varför säger Almega nej till flexpension?

Almega bortser från individens behov och vill enbart att företagen inom tjänstesektorn ska slippa betala. Samtidigt finns flexpension redan inom övriga sektorer på tjänstemännens arbetsmarknad. Almegas syn är att kollektivavtalen ska vara så tomma på förmåner som möjligt allt för att företagen ska ha så billiga avtal som möjligt. Unionen ser inte medlemmarna som billig arbetskraft. Medlemmarna inom tjänstesektorn ska ha bra villkor. De ska inte särbehandlas på grund av att de jobbar inom just den sektorn.

Finns det andra skäl till att Almega säger nej?

Almega syn på kollektivavtalen är att de ska vara så tomma på innehåll som möjligt för att sänka arbetsgivarnas kostnad. Det är ett hot mot tjänstemännens villkor idag och i framtiden.

Vad innebär Arbetsdomstolens beslut 21 april på Almegas fredspliktsinvändning mot strejkvarslet för flexpension?

Det betyder att vi just nu inte får använda konfliktvapnet strejk för att få till ett avtal med Almega om flexpension. Men så länge vi inte har ett avtal om flexpension också för Unionens medlemmar inom Almegas områden är frågan olöst och konflikten kvarstår. Arbetsdomstolens beslut gör att arbetet för att få till det drar ut på tiden och får ske på annat sätt.

Vad är en strejk och vad är ett varsel?

Varsel är en förvarning om konfliktåtgärder. Varsel ska lämnas till motparten minst sju arbetsdagar i förväg. Varselhandlingen ska ange vem konflikten riktar sig mot, vilka medlemmar eller arbetsuppgifter som berörs, vilka konfliktåtgärderna är och när de ska verkställas. Kopia på varslet ska lämnas till Medlingsinstitutet som har att utse medlare i konflikten. Mer om hur varsel om konflikt och strejk går till.

Strejk innebär fullständig arbetsnedläggelse, så kallad strejk, innebär att de medlemmar som är uttagna i strejk måste lämna arbetsplatsen och inte utföra några arbetsuppgifter under den tid som konflikt pågår. Det gäller även arbetsuppgifter som utförs utanför kontoret. Mer om strejk - en möjlig åtgärd för bättre anställningsvillkor.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej