Ingångslöner - lönelägen för dig som är ny på arbetsmarknaden

Du som är ny på arbetsmarknaden hittar aktuella lönelägen 2016 här. Du kan använda dem när du ska begära lön. Löneintervallen gäller vanliga verksamhetsområden bland Unionens medlemmar (tjänstemän inom det privata näringslivet).

Lönerna är olika inom olika verksamhetsområden, men med hjälp av intervallen och en "plus- och minuslista" kan du tänka kring vilken lön du vill begära. Löneintervallen presenteras i de flesta områden för två åldersgrupper. Åldersgruppen 25-29 år är aktuell för yrken där kraven är högre på kunskap om verksamheten.

För dig, som redan arbetat några år i ett yrke, finns aktuella lönelägen i lathunden marknadslöner 2016.

Verksamhetsområde och yrken Din ålder (år) Löneintervall (kronor per månad)

Teknik

   
Konstruktionsarbete
Exempel på yrken: konstruktör (ingenjör) inom flera fackområden som el, bygg, maskin, gruv
25-29 27000 - 33000
Teknisk service
Exempel på yrken: servicetekniker, serviceingenjör

20-24
25-29

22000 - 28000
24500 - 31000

Kvalitets- och kontrollarbete
Exempel på yrken: besiktningstekniker, kontrolltekniker, kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör
20-24
25-29
23500 - 27000
25000 - 31000
Produktionsteknik
Exempel på yrken: produktionstekniker, produktionsberedare
20-24
25-29
22500 - 28000
26000 - 31000

Data och IT

   
Systemutveckling
Exempel på yrken: systemutvecklare, programmerare, systemanalytiker, webbutvecklare, applikationskonsult
20-24
25-29
25000 - 30000
28000 - 34000
Drift- och underhåll av system och nätverk
Exempel på yrken: drifttekniker, supporttekniker, nätverkstekniker, systemtekniker
20-24
25-29
21000 - 26500
23000 - 31000
Support till användare
Exempel på yrken: kundtjänst och support
20-24
25-29
20000 - 25000
21000 - 29000
Systemtestare 20-24
25-29
21000 - 28000
27000 - 33000

Ekonomi

   
Bokförings- och redovisningsarbete
Exempel på yrken: redovisningsassistent, ekonomiassistent, ekonomiskt och administrativt blandat arbete vid små företagsenheter, ekonom
20-24
25-29
20000 - 26000
26000 - 31000

Administration

   
Löne- och personaladministration
Exempel på yrken: löneadministratör, personaladministratör, rekryterare
25-29 25000 - 30000
Material- och lageradministration
Exempel på yrken: lager- och terminalpersonal, speditionsassistent, reservdelsspecialist, transportplanerare, speditör, logistiker
20-24
25-29
21000 - 25000
24000 - 29000

Marknadsföring,
försäljning och inköp

   
Orderbehandling
Exempel på yrken: ordermottagare, orderbehandlare, ordersamordnare
20-24
25-29
20000 - 25000
23000 - 29000
Försäljning
 
  Vanligt med fast lön + rörlig del beroende på försäljning. Stora variationer i total lön.

Kundservice

   
Helpdesk och kundstöd
 
20-24
25-29
19000 - 23500
21000 - 27000

Farmaci

   
Receptarie 25-29 26000 - 29000
Apotekstekniker 25-29 22000 - 26000
Apotekare 25-29 28000 - 33000
Apoteksassistenter 20-24 19000 - 22000

Media och kommunikation

   
Grafisk formgivare 25-29 25000 - 33000
Informatör (kommunikatör) 25-29 26000 - 32000
Webbredaktör 20-24
25-29
21000 - 29000
25000 - 33000
Utvecklare inom spel och digitala media 25-29 25000 - 34000

 Faktorer som påverkar din lön (plus och minus)

+ Påverkar uppåt

 • Det är stor efterfrågan på dina kunskaper
 • Arbetsuppgifterna har hög svårighetsgrad och komplexitet
 • Arbetsuppgifterna är av skiftande karaktär och mångsidiga
 • Arbetsuppgifterna har stor självständighet och förutsätter egna analyser och utvärderingar, eget budgetansvar
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna, till exempel genom sommarjobb
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du jobbar i en "het bransch"

- Påverkar nedåt

 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper till exempel att det finns få arbetstillfällen där du söker arbete
 • Arbetsuppgifterna finns inom ett avgränsat område
 • Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och praxis
 • Arbetsuppgifterna är mindre självständiga
 • Du har ingen eller liten praktik från arbetslivet

Hur du kan använda faktorerna i plus- och minuslistan

 • Plusfaktorer höjer lönen i intervallet, minusfaktorer sänker den
 • Många plus eller minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på
 • Arbetsuppgifterna och de krav på kunskap, erfarenhet och ansvar som ställs har störst påverkan på lönens storlek
 • Mer komplicerade och omfattande arbetsuppgifter ger vanligtvis högre lön

Om du är osäker på vad som gäller för just dig och din lön är du välkommen att kontakta oss!

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej