Ingångslön

Med ingångslön menar vi lön vid nyanställning och vid helt nya arbetsuppgifter i företaget.

Om du har erfarenhet i yrket bör ingångslönen sättas som för likvärdiga befattningar inom företaget. Om du inte har erfarenhet får du räkna med den lägsta siffran i löneintervallet när du tittar på lathunden marknadslöner för en viss befattning.

De absolut viktigaste punkterna du bör tänka på

  • Kontrollera vad marknadslöner är för just det yrket på unionen.se
  • Tänk på att begära minst 5000 kr högre lön per månad på ett företag som saknar kollektivavtal, alternativt att företaget betalar samma förmåner som finns i kollektivavtal.
  • Tänk på att en extra semestervecka bara är 40 timmar på ett år. Det är en dålig affär att arbeta 200 timmar övertid på ett år mot att du får en extra semestervecka.
  • Undvik att skriva under en konkurrensklausul som hindrar dig från att söka arbete hos andra företag i branschen. Att gå till ett konkurrerande företag är ett effektivt sätt att höja lönen.
  • Om det finns en Unionenrepresentant på företaget - Ta reda på vilka lönekriterier (på vilka grunder lönen sätts) som gäller på företaget och hur löneläget är för den befattning du söker.

Fler råd

Ta del av Unionens information om marknadslöner för olika befattningar. Om du inte har erfarenhet, utgå från den lägsta siffran i intervallet för befattningen.

Skaffa så mycket information du kan om det nya arbetet och om företaget. Ta reda på om det finns klubb eller fackligt kontakt på företaget. Ring gärna och prata med dem.

Du har nytta av att veta vilka lönekriterier som är viktiga på företaget. Då kan du hänvisa till dem och visa att det finns en saklig grund till varför du ska ha den lön du begärt.

Det är inte bara ingångslönen som är viktig. Ta reda på om företaget har kollektivavtal eller inte. Räkna in värdet av tjänstepension, försäkringar, övertidsersättning, OB-tillägg, föräldralön och andra löneförmåner. Om det inte finns kollektivavtal får du själv förhandla om att få detta inskrivet i ditt anställningsavtal eller vara utan de förmåner som är självklara för 90 procent av de anställda i Sverige.

Se upp med att avtala bort övertidsersättning. När du börjar, vet du ju inte hur mycket du kommer att jobba och vet därför inte hur du ska värdera övertiden. Om du går med på att slopa övertidsersättning, var noga med att ha skriftligt avtal om vilken ersättning du får istället, till exempel i lönepåslag och/eller fler semesterdagar. Observera att det är möjligt att efter ett år säga upp den överenskommelsen och återgå till övertidsersättning enligt kollektivavtal.

Undvik att skriva under konkurrensklausul. En sådan kan allvarligt försämra dina möjligheter till löneutveckling. Det effektivaste sättet att höja sin lön snabbt är att byta jobb. Men om du inte kan söka jobb hos ett konkurrerande företag och riskerar att betala vite om du börjar hos en konkurrent eller startar eget i branschen så förlorar du en viktig möjlighet att få högre lön.

Det finns inte någon lag i Sverige som reglerar vilken lön du ska ha, så det är fritt att komma överens om vilken lön som helst om inte företaget har ett kollektivavtal med ett fackförbund med en lägstlönegräns. Men är du osäker på vilken lön du ska begära? Diskutera lönefrågan med Unionen

Påverka och utveckla - få ännu bättre koll
Är detta en fråga du tycker kan skötas bättre på din arbetsplats? Som arbetsplatsombud eller med en facklig klubb finns förutsättningar att få insyn och inflytande över villkoren och verksamheten. Arbetsgivaren behöver informera och förhandla innan viktiga beslut och förändringar. Klicka här så berättar vi gärna mer om hur du kan engagera dig på din arbetsplats.