Industriavtalet

Industriavtalet är ett samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Industriavtalet innehåller parternas gemensamma bedömningar och uppfattningar omkring förutsättningarna för industriell verksamhet i Sverige. Avtalet reglerar hur avtalsförhandlingar ska gå till och har bidragit till stabilitet, ordning och reda samt till reell löneutveckling. Samordningen gäller såväl för tjänstemän som för arbetare (LO-förbund) på arbetstagarsidan.