Ersättning vid kort sjukdom - sjuklön

Den första dagen som du är sjuk är en karensdag. För dag 2-14 betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar. För dag 15 och framåt får du sjukpenning från försäkringskassan. Den motsvarar ungefär 80 procent av lönen maximerat till en årslön på 7,5 prisbasbelopp.

Prisbasbelopp 2014, 1 + 7,5 pbb

Prisbasbelopp 2014:
1 prisbasbelopp = 44 400 kr
7,5 prisbasbelopp = 333 000 kr (27 750 kr/mån)

Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom sjuklön från din arbetsgivare. Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90.

Har du en årslön som är mer än 7,5 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Det betyder att du med hjälp av kollektivavtalet får sammanlagt ungefär 90 procent av din lön om man lägger ihop sjuklön och sjukpenning dag 15-90.

Nyckelord: