Anställningsavtal visar att du är anställd

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Senast en månad efter att en anställning har påbörjats har du rätt att få ditt skriftliga anställningsavtal enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det ska innehålla information om alla villkor som är viktiga för din anställning. Unionens råd är att se till att du får avtalet skriftligt innan du börjar din anställning.

Muntligt avtal gäller, men det kan vara svårt att bevisa om du, efter att du påbörjat anställningen, anser att ni kommit överens om annat i intervjun. Då kan du också granska det noggrant. Kontakta Unionen om du vill ha hjälp med att granska ditt anställningsavtal innan du skriver under det.

Vad anställningsavtalet innehåller

lagen om anställningsskydd finns ett antal punkter på vad ett anställningsavtal åtminstone ska innehålla för information. Dessa punkter är:

 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen. 
 2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
  a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
  b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
  c) vid provanställning: prövotidens längd.
 4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
 5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
 6. Tillämpligt kollektivavtal om det finns.

Du kan använda Unionens förslag på anställningsavtal

Att tänka på i anställningsavtalet om det finns kollektivavtal eller inte

Om du anställs på en arbetsplats som redan har kollektivavtal för tjänstemän, kommer din anställning automatiskt att omfattas av det avtalet. Då är det betydligt mindre av dina anställningsvillkor du behöver tänka på att få med i anställningsavtalet eftersom de redan är reglerade i kollektivavtalet.

Om du anställs på en arbetsplats som saknar kollektivavtal, behöver anställningsavtalet också innehålla uppgifter om bland annat tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning, sjuklön från och med 15:de dagen och föräldralön.

Granska ditt anställningsavtal 

Har du ytterligare frågor är du som är medlem välkommen att ringa Unionen på 0770-870 870 och få avtalsgranskning för just din anställning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej