Unionens snabbanalys av budgetpropositionen

2016-09-20

Hej!

Denna bifogade pm summerar Unionens snabbanalys av budgeten, uppdelat på budgetens olika avsnitt. Analysen gör inte anspråk på att täcka in samtliga delar av budgeten, utan lyfter fram ett antal för Unionen och arbetsmarknaden viktiga avsnitt.

Förhoppningsvis kan dokumentet vara av intresse vad gäller Unionens uppfattning i en rad olika policyfrågor, och som ett underlag både för kommentarer och med anledning av debatten i riksdagen.

Alla eventuella frågor om policies, tillgänglig statistik, underlagsmaterial och liknande tas gärna emot.

Med vänlig hälsning
Lars Jagrén

Lars Jagrén
Unionens chefsekonom
Lars.jagren@​unionen.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej