Unionen om höstbudgeten: Ännu en missad chans för yrkesverksammas kompetensutveckling

2016-09-20

Unionen konstaterar tyvärr att regeringen än en gång missar konkreta satsningar på yrkesverksammas kompetensutveckling som leder till konkurrenskraft och innovationer. Samtidigt välkomnar förbundet satsningarna på en bättre a-kassa.

– Än en gång missar regeringen chansen att komma med skarpa förslag. I regeringsförklaringen bjöd statsministern in arbetsmarknadens parter till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver utvecklas. Det är bra. Men denna budget ger inte någonting konkret det närmaste året till kompetensutveckling för dem som jobbar, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

Unionen ser positivt på följande delar i budgeten:
• Bättre a-kassa för förtroendevalda samt deltidsarbetslösa
• Vissa skattelättnader för egenföretagare som anställer
• Utvidgat RUT-avdrag
• Effektivare statligt riskkapital
• Satsningarna på arbetsmiljön
• Ambition att förkorta integrationen på arbetsmarknaden för nyanlända
• Ökade satsningar på arbetslivsforskning.

– En negativ faktor är att den nedre gränsen för statlig skatt inte räknas upp. Fler med mellaninkomster måste betala statlig inkomstskatt och får behålla mindre än hälften av en löneökning. Det är fel väg. Det är också olyckligt att tjänstemännen mer verkar ses som personer man kan höja skatten för, än som bärare av konkurrenskraft, innovation och tillväxt, säger Lars Jagrén.

Bland de positiva delarna i budgeten ser Unionen ökade satsningar på investeringar och underhåll av infrastrukturen. Av de 13 miljarder kronor i satsning sker dock merparten först efter nästa val.

– Pålitliga och kostnadseffektiva transporter är en förutsättning för konkurrenskraft. Bara en minoritet av Unionens klubbar anser att transportinfrastrukturen fungerar bra ur företagets perspektiv. Problemen med infrastrukturen förvärrar ytterligare bostadsbristen i tillväxtregionerna. Det behövs ett helhetsgrepp på bostadsbrist, infrastruktur och miljöpolitik, där konkurrenskraften hela tiden tas i beaktande, säger Lars Jagrén.

Unionen efterlyser en sammanhållen politik för konkurrenskraft

– Hotet om en kraftigt höjd kilometerskatt innebär att konkurrenskraften riskerar att försämras för betydande delar av basindustrin och underleverantörer i norra Sverige, säger Lars Jagrén.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej