Plattformsekonomin kan innebära en revolution på arbetsmarknaden

2016-10-27

Det startas allt fler företag som organiserar arbetet via smarta telefoner och datorer*. AirBnb och Foodora är två exempel.  Utvecklingen ställer ett antal fundamentala frågor på sin spets. Vad är en arbetsgivare? Vem är arbetstagare? Och vad är ett företag? En färsk rapport från Unionen visar att plattformsekonomin kan innebär en total förändring i sättet vi arbetar på. Därför presenteras förslag på hur plattformsekonomin kan regleras via avtal mellan parterna.

Plattformsekonomin innebär många fördelar. Trösklarna för att bli egenföretagare sänks och friheten för den som arbetar ökar. Men precis som vid alla större skiften finns det också en rad utmaningar.

De som arbetar saknar trygghet i traditionell betydelse. Vad händer om man blir sjuk? Vem ska avsätta pension? Och vilka regler ska gälla vid föräldraledighet?

- Den framväxande plattformsekonomin förändrar arbetsmarknaden och utmanar vår traditionella syn på centrala begrepp som arbetsgivare, anställd och arbetsplats. Vi måste också kunna möte en arbetsmarknad och ett näringsliv i förändring, annars riskerar en växande del av arbetsmarknaden att bli oreglerad, säger Martin Linder Unionens ordförande.

Unionens rapport är startskottet för en bredare debatt om hur vi ska möta framtiden. I rapporten presenteras idéer för hur man genom avtal kan skapa ordning och reda i plattformsekonomin. Det handlar om flera saker:

· Hur ska vi utveckla den svenska partsmodellen så att alla oavsett om det sker i form av anställd eller som frilansare har goda villkor och löner och möjlighet att påverka dessa?
· Hur kan vi i högre utsträckning reglera plattformsekonomin via avtal mellan parterna?
· Och hur kan vi anpassa analoga regelverk till ett allt mer digitalt arbets- och näringsliv?

*Tidskriften Time Magazine uppskattar i en studie att mer än var femte amerikan, eller 22 procent av arbetskraften, får delar av sin försörjning via tjänsteförmedlande plattformar. Och 12 procent av svenskarna har, om än i begränsad omfattning, vid något tillfälle förvärvat inkomster genom arbete via plattformar. Vi ser också att det investeras en mängd riskkapital i startupföretag vars affärside bygger på plattformsbaserad förmedling av varor och tjänster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej