Därför är Global Deal en big deal

2016-09-21

Unionens medlemmar och förtroendevalda arbetar idag i ett starkt globaliserat näringsliv, och med detta följer både betydande utmaningar och möjligheter. Förbundet välkomnar och ställer sig därför bakom statsministerns och regeringens initiativ Global Deal.

– Vi är övertygade om att Sverige tillsammans med andra aktörer har stora möjligheter att göra skillnad i en värld där den sociala dialogen på arbetsmarknaden ofta är mycket svag eller obefintlig, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Tanken bakom Global Deal är att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del, och att gemensamt hantera utmaningarna på den globala arbetsmarknaden. Unionen ser i likhet med regeringen att Sverige och svenska företag, tillsammans med parterna, kan spela en avgörande roll i arbetet för ett hållbart företagande med en tydlig ömsesidighet mellan arbetsgivare och anställd, respekt och socialt ansvarstagande.

Därför ställer sig Unionens 620 000 medlemmar i det privata näringslivet bakom Global Deal och dess grundläggande deklaration om social dialog, mänskliga rättigheter i arbetslivet och ansvarstagande.

– Vi är beredda att dra vårt strå till stacken för att Global Deal ska bli verklighet. Nu uppmanar vi våra svenska multinationella företag och arbetsgivarorgansationer att i likhet med stora företag som H&M och Scania ställa sig bakom Global Deal. Samförstånd har starkt bidragit till svenska globala företags framgång och utveckling. Global Deal är en big deal, som blir större ju fler vi blir som skriver under, säger Martin Linder.

Som Sveriges största fackförbund inom privat sektor och världens största fackförbund för tjänstemän med en stor andel av medlemmarna inom multinationella företag, med representation i bolagsstyrelser och europeiska- och globala företagsråd, har Unionen ett särskilt ansvar och en tydlig roll att spela i arbetet med hållbart företagande. Unionen är medlem i fem globala federationer av fackförbund inom tjänstesektor, industri, transport, byggindustri och handel.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej