Anställd eller ideell – otydliga gränser för tjänstemän i civilsamhället

2016-09-30

Mer än var tredje anställd i civilsamhället arbetar ideellt för den organisation de är anställda av och fyra av tio anställda förväntas utföra arbete under kvällar och helger flera gånger i månaden. Det visar Unionens nya undersökning.

– De som är anställda i den ideella sektorn har ofta ett brinnande engagemang för sina arbeten, och det är bra. Men det är arbetsgivarnas ansvar att se till så att de inte bränner ut sig, säger Unionens andre vice ordförande Marina Åman.

Att vara anställd i civilsamhället erbjuder möjligheten att kombinera ett ideellt engagemang med en anställning, och många vill jobba inom sektorn. Men det som gör civilsamhället till en attraktiv arbetsplats kan samtidigt leda till negativa konsekvenser för de anställda, och många har svårt att få ihop arbete med privatliv.

– Anställda inom civilsamhället bidrar till organisationernas kontinuitet och stabilitet på ett annat sätt än volontärer och förtroendevalda. Samtidigt är de en grupp tjänstemän som riskerar att försvinna bakom det arbete som organisationerna bedriver utåt. För Unionen är det viktigt att synliggöra en annars osynlig grupp tjänstemän, säger Marina Åman.

Unionens undersökning visar bland annat att:

• Mer än var tredje anställd arbetar ideellt för den organisation som de är anställda i, utöver sin anställning.

• Nästan var fjärde svarar att de inte upplever balans mellan fritid och arbete.

• Fyra av tio anställda förväntas utföra arbete under kvällar och helger flera gånger i månaden.

• Nästan var tredje svarar att deras närmaste chef är en förtroendevald i organisationens styrelse.

• Sex av tio svarar ja på frågan om man har någon med statlig subventionerad anställning, till exempel lönebidrag.

En majoritet av de tillfrågade trivs på sin arbetsplats och anser att de har ett meningsfullt arbete. Civilsamhället har stor potential att bli en drömarbetsplats. Men Unionen vill se en höjning av arbetsgivarkompetensen, fler trygga anställningar, bättre arbetsmiljö och ökade resurser till kompetensutveckling.

– Vi vill att arbetsgivare inom civilsamhället ska visa lika stort engagemang för sina anställda som de anställda känner för sina jobb. Att gå med i en arbetsgivarorganisation och möjliggöra fackligt arbete på arbetsplatsen sänder tydliga signaler om att man vill vara en ansvarfull arbetsgivare, säger Marina Åman.

Om civilsamhället: Civilsamhällets arbetsgivare förekommer i många olika varianter med det gemensamt att de inte är vinstdrivande. Det handlar om fackföreningar, idrottsklubbar, kulturföreningar, tankesmedjor, politiska organisationer, identitetsorganisationer, religiösa samfund, internationell verksamhet, stiftelser och organisationer inom social omsorg. Sektorn sysselsätter nästan 200 000 anställda i Sverige.

Om undersökningen: Unionens webbenkätundersökning utfördes i samarbete med IPSOS under november 2015. Sammanlagt svarade 1141 på webbenkäten. Av dessa är 68 procent kvinnor och 32 procent män och 0 procent Annan. Utöver webbenkäten har 15 representanter för civilsamhället djupintervjuats. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej