Anställda i Unionen om sina jobb

Möt några anställda i Unionen som berättar om sina jobb.

”Som ombudsman är jag med och förbättrar vardagen för våra medlemmar”

Eva Blume-Dilner arbetar som gruppchef i region Göteborg och berättar vad yrket som ombudsman innebär.

Vilka frågor arbetar en ombudsman med?
Vi företräder Unionen på arbetsplatser där det inte finns en lokal facklig organisation. Våra främsta verktyg är de kollektivavtal och den lagstiftning som vi har att förhålla oss till. Många av våra uppdrag innebär att medla mellan arbetsgivare och vår medlem där vi går in som en konfliktslösare för att reda ut situationen. I andra fall förhandlar vi om förändringar i företagens organisation eller om de anställdas villkor.

Uppgiften som ombudsman är en ”problemlösarroll”, så det gäller att vara lyhörd. Vi arbetar inte bara med förhandlingsverksamheten utan också aktivt ute på arbetsplatserna där vi värvar nya medlemmar. Vi utbildar fackligt förtroendevalda lokalt på arbetsplatser så att de själva kan arbeta vidare med vårt stöd i ryggen.

Vilka egenskaper har en bra ombudsman?
Som ombudsman måste man vara intresserad av och tycka om människor, för varje dag möter man nya medlemmar som berättar om sin unika situation. Det gäller också att man är empatisk och väldigt kommunikativ eftersom man arbetar med människor och deras känslor.

En bra ombudsman lär sig också att vara en person som i sitt dagliga arbete ständigt försöker utveckla sina arbetssätt och som lär sig av sina misstag. Sen är det alltid viktigt att kunna se helheten i förbundet och försöka förbättra vår verksamhets arbetssätt i ett större perspektiv, något vi alltid har utrymme för och lyssnar till.

Hur ser du på Unionen som arbetsplats?
Vi är en organisation som just nu växer i en oerhört snabb takt i samband med vårt ökade medlemsantal. Det är roligt att hela tiden vara nytänkande, något som gör att vi tvingas utvecklas i vårt arbetssätt för att kunna fortsätta utföra våra uppdrag på bästa sätt.

Att ha ett eget driv och engagemang är lite A och O hos oss, så det är klart att det då skapar en viss typ av kultur i företaget när man omges av kreativa personer som brinner för våra idéer.

Vad ser du som utmanande i rollen som ombudsman?
Eftersom vi arbetar med kommunikationen och relationen mellan människor så vet man aldrig var förhandlingarna kommer landa när dagen är slut.

Samtidigt som vi företräder våra medlemmar så gäller det att vi även håller en professionell och öppen dialog med arbetsgivaren. En utmaning är också de höga kraven på att vara påläst och kunnig i arbetsrättsliga frågor.

Hur blir man en ombudsman?
Det finns flera vägar att gå för att bli ombudsman. Många kommer med en akademisk examen där de t ex läst juridik eller personalvetenskap. Det går även att gå från att vara förtroendevald på en arbetsplats till att bli ombudsman. Till nyanställda erbjuder vi den kompetenspåfyllnad som krävs för att klara av uppgiften.

 

"Bredden i chefsrollen utmanar och stimulerar"

Per-Erik Djärf är ansvarig för alla regionchefer, ett uppdrag som kräver både lyhördhet och flexibilitet. Han berättar mer om chefsrollen i en stor demokratistyrd organisation.

Vad är viktigt att tänka på när man leder en större organisation?
Som chef finns det så mycket man vill göra; uppnå mål, öka effektiviteten och få bättre struktur. Samtidigt är det viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och trivs, eftersom det är de som ska utföra förändringarna.

Som fackförbund har vi lång erfarenhet av hur man bygger upp en bra och välfungerande arbetsplats där alla ska må bra, även i en så pass utspridd organisation som vår. När vi alla trivs i våra yrkesroller så uppnår vi ännu mer, så för mig handlar det mycket om att bygga upp fungerande grupper och stötta dem i sitt arbete mot våra gemensamma mål.

Vilka utmaningar har du sett i din roll som biträdande kanslichef?
I min roll krävs det väldigt mycket dialog och lyhördhet utifrån de förväntningar som finns i de olika regionerna vi har runt om i landet. Det finns skillnader i att bedriva facklig verksamhet i Stockholm eller i Västerbottens inland, så det gäller att kunna vara flexibel och arbeta efter de olika förutsättningar som finns runt om i landet.

Du arbetade tidigare som regionchef, hur var det?
Att vara regionchef var fantastiskt. Bredden i chefsrollen utmanar och stimulerar, att vara delaktig i lokala aktiviteter och samtidigt påverka hela Unionens arbete.

Som Unionens huvudrepresentant på orten har man ständig kontakt med myndigheter, organisationer och företag och ser till förhandla och förbättra situationen för den regionen. En del av ansvarsbiten ligger också i att leda arbetet i regionen framåt mot de mål som finns samt hjälpa medlemmar och ombudsmän till rätt utbildningar och stöd.

Hur är det att arbeta i en medlemsstyrd organisation?
Vi är en demokratiskt styrd organisation med förtroendevalda i styrelsen, så är det många inblandade när vi ska fatta beslut. Arbetssättet gör ibland att vi inte kan vara lika snabba att driva igenom förändringar, men vad vi vinner på detta är att det oftast blir väl genomtänkta beslut. På detta vis minskar vi risken för toppstyrning och medlemmarna kan lugnt känna att de tillhör en organisation som de känner igen sig i.

Avslutningsvis berättar Per-Erik att rollen som chef är något man snabbt växer in i. Att vara med och påverka samt leda verksamhet är både utmanade och roligt.

 

"Viktigt att arbeta i en organisation vars vision jag helhjärtat kan ställa mig bakom"

Peter Tai Christensen är utredare på Unionen inom området likabehandling.

Varför sökte du dig till Unionen?
Unionen är i kraft av förbundets storlek en aktör som verkligen kan göra skillnad och vara en positiv förändringskraft att räkna med på den svenska arbetsmarknaden.

För mig är det givet att jag vill arbeta med frågor om alla människors lika värde och rättigheter. Jag har alltid sagt att om jag inte ska jobba hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) så skulle jag vilja arbeta fackligt eller internationellt. När jag efter två år som enhetschef på DO kände att jag ville lämna ledarrollen och återgå till sakkunnigrollen sökte jag mig till Unionen – det verkar passa mig perfekt!

Hur ser du på förbundet?
Personligen har jag alltid känt att det är viktigt att arbeta i en organisation vars vision jag helhjärtat kan ställa mig bakom och vars mål jag känner ett starkt engagemang för att bidra till att nå. Ur ett likabehandlingsperspektiv vågar jag redan nu påstå att Unionen är en sådan organisation.

Och på tjänsten?
Att få arbeta med att utveckla Unionens politik och strategier avseende likabehandling liksom att bidra till att omsätta dessa i strategier i praktisk handling känns stimulerande och utmanande.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej