Vi vill att apotekstekniker blir en skyddad titel

2016-09-27

De flesta håller nog med att när det gäller kompetens är det bättre att den höjs än att den sänks. Men så ser tyvärr inte utvecklingen på apoteken ut. Apotekens slimmade verksamhet har kommit att innebära att man drar ner på antalet apotekstekniker.

Vi har tidigare påtalat vår farhåga med att det läggs för stort tryck på farmaceuter i apoteken och att jobben för apotekstekniker minskar. Siffror från arbetsförmedlingen visar att antalet arbetssökande apotekstekniker har mer än fördubblats sedan omregleringen 2009.
 
Vi har under flera år bevittnat hur apotekstekniker ersätts av personer med andra yrkestitlar som inte alls motsvarar den kompetens som en utbildad apotekstekniker har. En apotekstekniker är specialist på rådgivning av receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter.

I rollen ingår både försäljning och att ge kunderna vägledning. De är experter på att ställa rätt frågor som gör att kunden får rätt hjälp. De förstår när kunden behöver slussas till sjukvården. De förstår när kunden behöver prata med en farmaceut när det gäller exempelvis interaktioner mellan olika läkemedel och när det är lämpligt med egenvård.

Apoteken behöver både farmaceuter och apotekstekniker för att tillmötesgå det kompetensbehov som finns på apoteken. Vi vill se att apotekstekniker blir en skyddad yrkestitel och att det ska finnas tydliga riktlinjer om vad en apoteksteknikerutbildning ska innehålla.

Vi vill att det ska finnas tid för kompetensutveckling på betald arbetstid så att apotekstekniker och farmaceuter kan hålla sig uppdaterade och behålla sin höga kompetens inom egenvård och farmaci över tid, vilket höjer kvaliteten på rådgivningen och därmed gynnar patientsäkerheten. På det här sättet höjs kompetensen på apoteken och med det även allmänhetens förtroende för personalens kompetens.

Unionens branschråd Farmaci & Hälsa via ordförande Mikael Hansson.

Läs debattartikeln.

 

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej