Rapport Tjänstemännens IT-miljö 2013 - ingen ljusning i sikte

IT-systemen är idag det viktigaste arbetsverktyget för många av Unionens medlemmar som blir allt mer beroende av väl fungerande IT-system på jobbet. Samtidigt medför ogenomtänkta IT-lösningar onödiga kostnader för företagen i form av ineffektiva arbetsprocesser och stressade medarbetare.

Tjänstemännens IT-miljö 2013 - ingen ljusning i sikte

Rapport Tjänstemännens IT-miljö - ett steg framåt, två steg bakåt

Unionen vill att rapporten Tjänstemännens IT-miljö 2013 – ingen ljusning i sikte ska bidra till att bättre ta tillvara de möjligheter som införandet av nya IT-system ger för företagen. Mycket förbättringsarbete kvarstår för att infria dessa mål i det moderna arbetslivet. En nyckel till framgång är att personalen involveras i utveckling och införande av IT-systemen och att medarbetarna kontinuerligt kompetensutvecklas så att de kan använda dessa effektivt och säkert.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej