Tjänstemannaavtalet, Svensk Handel

Här finns gällande underlag på avtalsområdet. Mer och aktuell information publiceras under listan av dokument.

Allmänna anställningsvillkor

De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde. I anslutning till allmänna villkorsavtalet finns Unionens tolkningar och kommentarer för att underlätta tillämpning av avtalet.
De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Nytt avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas Förbund.
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Handel
Information

Avtalsansvariga ombudsmän förklarar och beskriver huvuddragen och vissa delar i det nya avtalet med Svensk Handel i avtalsrörelsen 2013..

Nytt avtal för tjänstemän inom handeln

Överenskommelsen som gäller Tjänstemannaavtalet och Detaljhandelsavtalet mellan Unionen och Svensk Handel följer "industrimärket" för årets avtalsrörelse och har ett avtalsvärde på 2,2 procent och innefattar:

-  En löneökning om 2,0%, varav 285 kr i individgaranti.

- Höjda lägstalöner med 2,0%

- Avsättning till flexpension med 0,2%

I och med att flexpension införs får Unionens medlemmar inom avtalsområdet en förstärkt pension med avsättning på 0,2 % samt möjlighet art gå ner i arbetstid från 62 års ålder och får därmed en tryggare pension i framtiden.

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden 2016-2017
Avtalet  gäller från 1 maj 2016 till 30 april 2017.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen som snart kommer att uppdateras.

(Uppdaterat 2016-04-29)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej