Teknikarbetsgivarna

Här finns gällande underlag på avtalsområdet. Mer och aktuell information publiceras under listan av dokument.

Allmänna anställningsvillkor

De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde. I anslutning till allmänna villkorsavtalet finns Unionens tolkningar och kommentarer för att underlätta tillämpning av avtalet.
De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste centrala förhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Industri & Teknik

Avtal 2016-2017

Nu är avtalet klart – ”märket” är på plats!

Unionen har säkrat reallöneökningar och en utveckling av flexpension genom mer pengar till individens tjänstepension. Märket – det totala utrymmet för företagens kostnadsökningar – är 2,2 % på 1 år. Varav 2,0 % är utrymmet för löneökningarna och 0,2 % till mer tjänstepension.

Facken och arbetsgivarorganisationerna inom industrin har även kommit överens om att inleda ett partsgemensamt arbete med fokus på en bättre arbetsmiljö och ökad jämställdhet på arbetsplatserna.

Det är ett bra avtal i samma årstakt som det nu utgående avtalet där vi säkerställer att ingen nedväxling av lönetakten behövde göras samt befäster och utökar avsättningarna till tjänstepensionen samtidigt som parterna stärker de konkurrensutsatta företagens förutsättningar.

På plats i det nya avtalet finns ett nytt förbättrat löneavtal.  Det nya löneavtalet utgår från en beskriven process med såväl ökat inflytande kollektivt som för individen. Den enskilde medlemmen får genom lönesamtal högre transparens och större inflytande, samtidigt som löneförhandlingarna ska inledas och avslutas genom gedigna förhandlingar med den lokala Unionenklubben.

I det nu nytecknade löneavtalet är alla siffror tryggade; vi har lyckats bibehålla den viktiga garantin för individuella löneökningar, säkrat att vi lokalt kan få ut hela avtalets värde, samt att lägstlönen fortsatt ingår.

Tidigare pottlöneavtal hade flera utmaningar i sin utformning och tillämpning, samtidigt som vi i avtalsförhandlingarna stötte på nya hårda krav från arbetsgivarna mot så väl lönenivåer och individgaranti som i inflytandefrågor. Genom det nya löneavtalet har vi lyckats hålla emot arbetsgivarnas krav på försämringar samtidigt som vi har förtydligat och stärkt inflytande över lönesättningen för så väl individ som lokal facklig företrädare.

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden
Avtalet sträcker sig från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017",

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2016-06-30)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej