Teknikarbetsgivarna

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste centrala förhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
En partsgemensam praktisk handledning
Kollektivavtal för: 
Industri & Teknik

Nu är nya avtalet klart - "märket" är på plats

Unionen har tillsammans med Facken inom industrin tecknat ett nytt treårigt avtal för industrin där ditt avtalsområde ingår.

Avtalet ger 2 procents löneökningar per år, från den 1 april 2017 och det har ett totalt avtalsvärde på 6,5 procent. Avsättningen till flexpension blir för 2017 0,2 procent och 0,3 procent år 2019, alltså totalt 0,5 procent.

Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna sker nya avsättningar för att öka medlemmarnas flexpension.

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet sträcker sig från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

Aktuella avtal som tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen", som inom kort kommer i ny upplaga.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-04-11)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej