Svensk Handel - Systembolaget

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas förbund.
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Handel

Avtal 2016-2017

Överenskommelsen mellan Unionen och Svensk Handel Systembolaget följer märket i årets avtalsrörelse på 2,2 procent och innehåller avsättningar till flexpension, individgarantier och höjda lägstalöner.

Av 2,2 % är löneutrymmet 2,0 % och 0,2 % till mer tjänstepension via avsättningar i systemet för flexpension (tidigare delpension). Unionens medlemmar inom handeln får nu också möjlighet till en tryggare pension i framtiden genom att flexpension finns i avtalet.

Individgarantin är 175 kr per månad och lägstalönerna höjs till 118 kr/timme (med 5,1 %).

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 maj 2016 till 30 april 2017.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-01-12)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej